Data Sekolah Dasar / Sederajat di Kelurahan Pekapuran Raya
NO
NAMA KELOMPOK
ALAMAT
JUMLAH GURU
JUMLAH MURID
NAMA KEPSEK/PIMPINAN
2012
2013
2012
2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
SDN Pek.Raya 1
Jl. Pek.Raya RT. 25
12
12
160
177
Hj. Noorhasanah S.Pd
2
SDN Pek.Raya 2
Jl. Tunjung Maya RT. 33
10
10
171
193
Hj. Khairiani
3
SDN Pek.Raya 3
Gg. Melati 3 RT. 20
17
17
363
348
Hj. Khairiah, A.Ma Pd
4
SDN Pek.Raya 5
Jl. AMD Besar RT. 32
10
10
150
230
Jihansyah
5
MIS Nurul Fata 1
Gg. 10 Harapan RT. 07
7
8
62
80
Sumiati, S.Ag
6
MIS Nurul Fata 2
Gg. 10 Harapan RT. 07
8
8
60
63
Noorhayati, S.Ag
7
Mis Mujahidin 1
Gg. 10 Harapan RT. 02
8
10
136
160
Noor Amaliyani, S.Pd.I
8
MIS Mujahidin 2
Gg. 10 Harapan RT. 02
8
9
135
125
Hasmiah, S.Pd.I

Komentar

Postingan populer dari blog ini

NAma - Nama Dasa Wisma Yang Ada DI Kelurahan Pekapuran Raya

NAMA - NAMA POSYANDU YANG ADA DI KELURAHAN PEKAPURAN RAYA